Home   >   CSC-OpenAccess Library   >    Search By Manuscript Authors

SEARCH RESULT FOR "China"

Total 156 records found in CSC-OpenAccess Library.
Shulong Zhao, Xiangke Wang, Tianjiang Hu, Daibing Zhang, Lincheng Shen
College of Mechatronic Engineering and Automation, National University of Defense Technology, Changsha,410073, China
Pages - 1 - 13     |    Revised - 01-03-2015     |    Published - 31-03-2015
Yu Zhang, Yishen Hu, Panpan Zhang, Wenxie Zhang
Waseda University
Pages - 40 - 50     |    Revised - 10-07-2014     |    Published - 10-08-2014
Ping Zhou
Pages - 64 - 71     |    Revised - 10-07-2014     |    Published - 10-08-2014
Zijun He, Yining Sun
Department of Automation, University of Science and Technology of China
Pages - 30 - 42     |    Revised - 01-06-2014     |    Published - 01-07-2014
Murat HAMIT, Fang YANG, Abdugheni KUTLUK, Chuanbo YAN, Elzat ALIP , Weikang YUAN
college of medical engineering techology
Pages - 148 - 155     |    Revised - 01-06-2014     |    Published - 01-07-2014
Xu Sun, Andrew May
University of Nottingham Ningbo
Pages - 21 - 39     |    Revised - 10-05-2014     |    Published - 15-06-2014
Khalid Iqbal, Xu-Cheng Yin, Hong-Wei Hao, Sohail Asghar, Hazrat Ali
University of Science and Technology Beijing
Pages - 87 - 94     |    Revised - 10-05-2014     |    Published - 01-06-2014
Zheng Zhang, Xiaobing Huang, Hui Li
Xi'an University of Science and Technology
Pages - 103 - 115     |    Revised - 10-05-2014     |    Published - 01-06-2014
Nan Ying
College of Astronautics Nanjing University of Aeronautics and Astronautics Nanjing, 210016
Pages - 24 - 35     |    Revised - 24-02-2014     |    Published - 19-03-2014
Daxing WANG
School of Mathematical Sciences, Chuzhou University No.1528, Feng-Le Road, Chuzhou, 239000?Anhui, P.R.
Pages - 1 - 7     |    Revised - 15-05-2013     |    Published - 30-06-2013
Volume - 7,   Issue - 1, International Journal of Security (IJS)